Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( ŠLHRD )

11-dňový kurz liečebného hladovania a 4 dni zahájenia regeneračnej diety

9.ročník – rok  2022 

pexels-daria-shevtsova-1458671

Odborný metodik : RNDr. Jozef Valuch,CSc.

Termíny kurzov r.2022

Rezervujte si termín ešte dnes

Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( ŠLHRD )  

11-dňový kurz liečebného hladovania a 4 dni zahájenia regeneračnej diety 

9.ročník – rok  2022 

Odborný metodik :  RNDr. Jozef  Valuch,CSc.

miesto: Villa Jarabina, Trenčianske Teplice, Hurbanova 343/7

počet účastníkov : max 24

Na kurzy je možnosť hlásiť sa aj ako náhradník kurzu, ak sú miesta už obsadené. V prípade uvoľnenia miesta a splnenia podmienok bude záujemca upovedomený.

Izby sú  2-lôžkové a  1- lôžkové.  Cena kurzu : 2-lôžková izba obsadená dvomi účastníkmi – 590€/ osoba, 1-lôžková izba – 790€/osoba.  

Bankové spojenie:

SK74 0900 0000 0050 7479 9663  kurzy 1,2,3

SK80 0900 0000 0051 7213 5078  kurzy 4,5,6  

 

Prihláška sa považuje za záväznú až po úhrade účastníckeho poplatku.  Po prihlásení  je záujemca povinný uhradiť 250€, ako záväzný prejav záujmu . V prípade, že záujemca poplatok neuhradí do 10dní od prihlásenia, uvoľňuje miesto ďaľším záujemcom.  Poplatok sa započítava do účastníckeho poplatku. V prípade, že záujemca na prihlásený kurz nenastúpi, z akýchkoľvek dôvodov, poplatok  je nevratný, s výnimkou nezaradenia účastníka do kurzu zo  strany odborného metodika resp. neotvorenia /zrušenia kurzu . 

Každý účastník  pred nástupom na kurz je povinný , formou mailu , informovať a doložiť správu o svojom zdravotnom stave a užívaných liekoch .  Po zhodnotení zdravotného stavu ( lekár, odborný metodik) , sa  vyhradzuje právo odmietnuť zaradenie žiadateľa  do kurzu.  Každý účastník je povinný akceptovať pokyny odborného metodika ;  kurz sa riadi sanatórnym režimom , návštevy tretích osôb na izbách (mimo účastníkov kurzu) sú zakázané , môžu sa pokladať  za porušenie poriadku kurzu liečebného hladovania , a viesť k vylúčeniu účastníka z kurzu, bez práva na náhradu poplatku ; nedoporučujeme  návštevy tretích osôb na kurze, nakoľko tieto narúšajú ozdravný proces aj disciplínu na kurze;  kurz je 14 dňový, akékoľvek skoršie odchody alebo neskoršie nástupy sú nevhodné, narúšajú priebeh, metodiku a účinky liečebného hladovania, pôsobia demoralizujúco na ostatných účastníkov kurzu. Každý účastník si vedie denník sebapozorovania , s dennými meraniami tlaku, váhy, vybraných parametrov moču ; každý deň sa prevádzajú spoločné športové aktivity ( cca 2-3-hodinové spoločné turistické  vychádzky a programované spoločné cvičenia), návšteva termálneho  kúpeľného bazéna , večer odborné prednášky, diskusie, medzitým spoločný aj individuálny program, povinný oddychový čas.

Poplatok  zahŕňa 14 nocí ubytovania , prednášky, odborné  metodické vedenie, lekársky dohľad, 4 dni zahájenia regeneračnej diety ( príjem čerstvých zeleninových a ovocných štiav ). 

Doprava na kurz je individuálna.

Povinné aktivity pri liečebnom hladovaní zahŕňajú športovo-pohybové aktivity (fit lopta, kondičné cvičenie, kyslíková dráha…),termálny relaxačný, kúpeľný bazén resp. iné,  tieto si pripláca každý účastník na mieste, cca 135€  ( čo zahŕňa 13-krát termálny bazén,  spoločné kondičné cvičenie, kyslíková dráha ); nepovinné aktivity (kúpeľné procedúry a iné) sú možné absolvovať len po konzultácii s odborným metodikom a v čase osobného voľna.

Organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť kurz  v prípade ak 14 dní pred zahájením kurzu počet prihlásených bude menej ako 15. Rovnako si  vyhradzuje právo odmietnuť  účastníka v prípade naplnenia maximálneho počtu  účastníkov kurzu alebo zdravotnej kontraindikácie . 

Každý účastník bude približne  mesiac pred nástupom na kurz informovaný, formou mailu, o organizačných pokynoch, psychickej príprave  a úprave stravy . Ďaľšie informácie budú zaslané pred nástupom na kurz .

Tešíme sa na Vás !

Kontaktujte nás

Máte otázky? neváhajte nás kontaktovať

Scroll to Top