Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( ŠLHRD )

11-dňový kurz liečebného hladovania a 4 dni zahájenia regeneračnej diety

9.ročník – rok  2022 

pexels-daria-shevtsova-1458671

Odborný metodik : RNDr. Jozef Valuch,CSc.

Termíny kurzov r.2022

Rezervujte si termín ešte dnes

Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( ŠLHRD )  

11-dňový kurz liečebného hladovania a 4 dni zahájenia regeneračnej diety 

9.ročník – rok  2022 

Odborný metodik :  RNDr. Jozef  Valuch,CSc.

miesto: Trenčianske Teplice, 

počet účastníkov : max 24

Na kurzy je možnosť hlásiť sa aj ako náhradník kurzu, ak sú miesta už obsadené. 

Izby sú  2-lôžkové a v obmedzenom množstve 1- lôžkové. 

Cena kurzu : 2-lôžková izba obsadená dvomi účastníkmi – 590€/ osoba, 1-lôžková izba – 790€/osoba.  

Vzhľadom na súčasnú situáciu, vyžadujeme pri nástupe na kurz preukázať sa max. 24hod. negatívnym testom na COVID-19 aj tí, ktorí sú očkovaní  . Vzhľadom na súčastnú situáciu je účastník povinný akceptovať pri návšteve kúpeľných bazénov a cvičení  požiadavky kúpeľov a rovnako dodržiavať v ubytovacom zariadení aktuálny režim v zmysle nariadenia RÚVZ .

V prípade, že kurzy 1,2 /2022  budú musieť byť zrušené z dôvodu epidemiologickej situácie, budú vyhlásené ďaľšie kurzy, nasledujuce náväzne od

 6.05. – 20.05.2022 a  od 20.5.-  3.06.2022. Úhrada bude automaticky započítaná  .

Bankové spojenie:

SK74 0900 0000 0050 7479 9663 

 

Prihláška sa považuje za záväznú až po úhrade účastníckeho poplatku.  Po prihlásení  je záujemca povinný uhradiť 250€, ako záväzný prejav záujmu . V prípade, že záujemca poplatok neuhradí do 10dní od prihlásenia, uvoľňuje miesto ďaľším záujemcom.  Poplatok sa započítava do účastníckeho poplatku. V prípade, že záujemca na prihlásený kurz nenastúpi, z akýchkoľvek dôvodov, poplatok  je nevratný, s výnimkou nezaradenia účastníka do kurzu zo  strany odborného metodika resp. neotvorenia /zrušenia kurzu . 

Každý účastník  pred nástupom na kurz je povinný , formou mailu , informovať a doložiť správu o svojom zdravotnom stave a užívaných liekoch .  Po zhodnotení zdravotného stavu ( lekár, odborný metodik) , sa  vyhradzuje právo odmietnuť zaradenie žiadateľa  do kurzu.  Každý účastník je povinný akceptovať pokyny odborného metodika ;  kurz sa riadi sanatórnym režimom , návštevy tretích osôb na izbách (mimo účastníkov kurzu) sú zakázané , môžu sa pokladať  za porušenie poriadku kurzu liečebného hladovania , a viesť k vylúčeniu účastníka z kurzu, bez práva na náhradu poplatku ; nedoporučujeme  návštevy tretích osôb na kurze, nakoľko tieto narúšajú ozdravný proces aj disciplínu na kurze;  kurz je 14 dňový, akékoľvek skoršie odchody alebo neskoršie nástupy sú nevhodné, narúšajú priebeh, metodiku a účinky liečebného hladovania, pôsobia demoralizujúco na ostatných účastníkov kurzu. Každý účastník si vedie denník sebapozorovania , s dennými meraniami tlaku, váhy, vybraných parametrov moču ; každý deň sa prevádzajú spoločné športové aktivity ( cca 2-3-hodinové spoločné turistické  vychádzky a programované spoločné cvičenia), návšteva termálneho  kúpeľného bazéna , večer odborné prednášky, diskusie, medzitým spoločný aj individuálny program, povinný oddychový čas.

Poplatok  zahŕňa 14 nocí ubytovania , prednášky, odborné  metodické vedenie, lekársky dohľad, 4 dni zahájenia regeneračnej diety ( príjem čerstvých zeleninových a ovocných štiav ). 

Doprava na kurz je individuálna.

Povinné aktivity pri liečebnom hladovaní zahŕňajú športovo-pohybové aktivity (fit lopta, kondičné cvičenie, kyslíková dráha…),termálny relaxačný ,kúpeľný bazén resp. iné,  tieto si pripláca každý účastník na mieste , cca 125€  ( čo zahŕňa 13-krát termálny bazén,  spoločné kondičné cvičenie, kyslíková dráha ); nepovinné aktivity (kúpeľné procedúry a iné) sú možné absolvovať len po konzultácii s odborným metodikom a v čase osobného voľna.

Organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť kurz  v prípade ak 14 dní pred zahájením kurzu počet prihlásených bude menej ako 15. Rovnako si  vyhradzuje právo odmietnuť  účastníka v prípade naplnenia maximálneho počtu  účastníkov kurzu alebo zdravotnej kontraindikácie . 

Každý účastník bude približne  mesiac pred nástupom na kurz informovaný, formou mailu, o organizačných pokynoch, psychickej príprave  a úprave stravy . Ďaľšie informácie budú zaslané pred nástupom na kurz .

Tešíme sa na Vás !

Kontaktujte nás

Máte otázky? neváhajte nás kontaktovať

Scroll to Top