Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( ŠLHRD )

11-dňový kurz liečebného hladovania a 4 dni zahájenia regeneračnej diety

11.ročník – rok  2024 

pexels-daria-shevtsova-1458671

Odborný metodik : RNDr. Jozef Valuch,CSc.

Termíny kurzov r.2024

Rezervujte si termín ešte dnes

Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( ŠLHRD )  

11-dňový kurz liečebného hladovania a 4 dni zahájenia regeneračnej diety 

11.ročník – rok  2024

Odborný metodik :  RNDr. Jozef  Valuch,CSc.

miesto: Villa Jarabina, Trenčianske Teplice, Hurbanova 343/7

počet účastníkov : max 24

Na kurzy je možnosť hlásiť sa aj ako náhradník kurzu, ak sú miesta už obsadené. V prípade uvoľnenia miesta a splnenia podmienok bude záujemca upovedomený.

Izby sú  2-lôžkové a  1- lôžkové.  Cena kurzu : 2-lôžková izba obsadená dvomi účastníkmi – 690€/ osoba, 1-lôžková izba – 990€/osoba.  

Bankové spojenie:

SK80 0900 0000 0051 7213 5078  

 

Prihláška sa považuje za záväznú až po úhrade účastníckeho poplatku.  Po prihlásení  je záujemca povinný uhradiť zálohu vo výške 300€, ako záväzný prejav záujmu . V prípade náhradníka sa poplatok platí až po informácii o uvoľnení miesta. V prípade, že záujemca zálohový poplatok neuhradí do 10dní od prihlásenia, uvoľňuje tak miesto ďaľším záujemcom.  Zálohový poplatok sa započítava do účastníckeho poplatku. V prípade, že záujemca na prihlásený kurz nenastúpi, z akýchkoľvek dôvodov, uhradený poplatok  je nevratný, s výnimkou nezaradenia účastníka do kurzu zo  strany odborného metodika resp. neotvorenia /zrušenia kurzu alebo vážnych problémov zo strany  účastníka , preukázaných organizátorovi . 

Každý účastník, ktorý sa lieči / liečil, je pred nástupom na kurz povinný, formou mailu, informovať a doložiť poslednú správu o svojom zdravotnom stave a užívaných liekoch .  Po zhodnotení zdravotného stavu ( lekár, odborný metodik) , sa  vyhradzuje právo odmietnuť zaradenie žiadateľa  do kurzu.  Každý účastník je povinný akceptovať pokyny odborného metodika a program kurzu ;  kurz sa riadi sanatórnym režimom, neakceptovanie pokynov odborného metodika, programu kurzu a návštevy tretích osôb na izbách (mimo účastníkov kurzu) sú zakázané , môžu sa pokladať  za porušenie poriadku kurzu liečebného hladovania  a viesť k vylúčeniu účastníka z kurzu, bez práva na náhradu poplatku ; nedoporučujeme ani samotné návštevy tretích osôb na kurze, nakoľko tieto narúšajú ozdravný proces aj disciplínu na kurze;  kurz je 14 dňový, akékoľvek skoršie odchody alebo neskoršie nástupy sú nevhodné, narúšajú priebeh, metodiku a účinky liečebného hladovania, pôsobia demoralizujúco na ostatných účastníkov kurzu. Každý účastník si vedie denník sebapozorovania , s dennými meraniami tlaku, váhy, vybraných parametrov moču ; každý deň sa prevádzajú spoločné športové aktivity ( cca 2-3-hodinové spoločné turistické  vychádzky a programované spoločné cvičenia), návšteva termálneho  kúpeľného bazéna , večer odborné prednášky, diskusie, medzitým spoločný aj individuálny program, povinný oddychový čas.

Poplatok  zahŕňa 14 nocí ubytovania, prednášky, odborné  metodické vedenie, lekársky dohľad, 4 dni zahájenia regeneračnej diety ( príjem čerstvých zeleninových a ovocných štiav ). 

Doprava na kurz je individuálna.

Povinné aktivity pri liečebnom hladovaní zahŕňajú športovo-pohybové aktivity, kondičné a relaxačné cvičenia, termálny relaxačný, kúpeľný bazén resp. iné,  ktoré si pripláca každý účastník na mieste, v zmysle informácie zaslanej účastníkovi ; nepovinné aktivity ( kúpeľné procedúry ) sú možné absolvovať len po konzultácii s odborným metodikom a výlučne v  čase osobného voľna.

Organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť kurz  v prípade ak 14 dní pred zahájením kurzu počet prihlásených bude menej ako 17. Rovnako si  vyhradzuje právo odmietnuť  účastníka v prípade naplnenia maximálneho počtu  účastníkov kurzu alebo zdravotnej kontraindikácie . 

Každý účastník bude približne  mesiac pred nástupom na kurz informovaný, formou mailu, o povinnosti úhrady doplatku za kurz , organizačných pokynoch, psychickej príprave  a úprave stravy . Ďaľšie organizačné informácie budú zaslané v týždni pred nástupom na kurz .

Tešíme sa na Vás !

Kontaktujte nás

Máte otázky? neváhajte nás kontaktovať

Návrat hore