Upevnite si zdravie

pod odborným dohľadom

Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( ŠLHRD )

11-dňový kurz liečebného hladovania a 4 dni zahájenia regeneračnej diety

11.ročník – rok 2024

Povedali o nás

Ako sa správne liečiť hladovaním

pod absolútnym hladovaním sa rozumie hladovanie pri úplnom prerušení príjmu vody a potravy do organizmu;

úplné hladovanie je hladovanie pri úplnej absencii potravy, bez ohraničenia príjmu vody;

neúplné hladovanie je hladovanie keď energetický obsah prijímanej potravy nepokrýva všetky energetické potreby organizmu;

Škola liečebného hladovania

Liečebné hladovanie a regeneračná dieta

Kontaktujte nás

Máte otázky? neváhajte nás kontaktovať

Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( Škola LHRD)

vznikla ako dôsledok podnetov a potrieb nás všetkých, chorých aj zdravých, ktorí sa chceme liečiť inak ako medikamentózne ( t.j.liekmi ), ktorí chceme preventívne predchádzať vzniku chorôb, alebo si chorobné stavy liečiť či zmierňovať .
RNDr. Jozef Valuch, CSc., odborný garant a metodik
Návrat hore