O nás

Škola liečebného hladovania a regeneračnej diety ( Škola LHRD)

vznikla ako dôsledok podnetov a potrieb nás všetkých, chorých aj zdravých, ktorí sa chceme liečiť inak ako medikamentózne ( t.j.liekmi ),ktorí chceme preventívne predchádzať vzniku chorôb, alebo si chorobné stavy liečiť či zmierňovať .

RNDr. Jozef Valuch, CSc.

odborný garant a metodik
vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor biochémia, obhájil doktorát a kandidátsku prácu z oblasti biologických vied; pracuje ako toxikológ na Súdnom lekárstve v Bratislave

JUDr. Dagmar Valuchová

manažér
vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave, 1981, rigorózna skúška, 1982
Auctor Laboriosam Ipsum

Get Authentic Ayurvedic Treatment Today!

Auctor Laboriosam Ipsum

Contact Us For All Your Health Related Queries!

Sunt hic! Libero malesuada! Id praesent libero do, conubia cras distinctio corrupti asperiores feugiat aptent dictumst molestie mus elit quaerat. Habitant bitasse turpis congue nostrum.

Phone

+00 11 222 333444, +00 11 222 333422

Email

ayurveda@example.com | ayurved@example.com

Address

123 Fifth Avenue, New York, NY 10160, USA

Návrat hore